Kantate

Laudes cori et organi 

Chöre des Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf

Leo Delibes : Messe brève